18.10.2015 Spoločenské posedenie MOJD a Senior klubu v Nemšovej

Dňa 18.10. 2015 sa v priestoroch veľkej sály KC Nemšová konalo spoločenské posedenie spojené s gratuláciou jubilantom, ktoré organizovala Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Senior klub v Nemšovej a mesto Nemšová. Posedenie sa uskutočnilo pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Všetky galérie