12.2.2017 Výročná schôdza MO Jednoty dôchodcov a Senior klubu

V nedeľu 12. februára sa o 15:00 hod. uskutočnila v priestoroch veľkej sály KC Nemšová uskutočnila výročná členská schôdza Miestnej organizácie jednoty dôchodcov a Senior klubu v Nemšovej. V úvode sa prítomným prihovoril primátor mesta a po ukončení schôdze nasledovala Fašiangová veselica s občerstvením a tombolou.
Všetky galérie