10.2.2018 Tradičné fašiangy v meste Nemšová a karneval

Fašiangový sprievod masiek patrí k dlhoročným tradíciám nášho mesta. V sobotu 10. februára odštartoval v sprievode dychovej hudby Nemšovanka od bývalého kina až do amfiteátra mestského múzea. Tam sa už členovia Folklórneho súboru Liborčan autenticky zhostili úlohy kňaza, smrtky, kostolníka a plačúcich žien, čím uskutočnili obrad pochovania basy. Týmto aktom symbolicky ukončili obdobie zábavy a plesov, ktoré vystriedal 40 dňový pôst. Počas celého popoludnia si mohli návštevníci zakúpiť a ochutnať zabíjačkové výrobky. Pre našich najmenších bol pripravený karneval s detskou hudobnou produkciou. Deti sa nedali zahanbiť a predviedli kreativitu, či už svoju, alebo svojich rodičov, originálnymi karnevalovými maskami, z ktorých tie najkrajšie boli odmenené.
Všetky galérie