10.10.2021 Rozlúčka s Moravankou - Mesiac úcty k starším

V nedeľu 10.10.2021 sa sála kultúrneho centra v Nemšovej zaplnila našimi seniormi. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším - októbra si spríjemnili deň účasťou na koncerte Moravanky.

Všetky galérie