09.10.2016 Spoločenské posedenie dôchodcov

Mesto Nemšová, Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klub v Nemšovej usporiadali pri príležitosti Mesiaca úcty k starším spoločenské posedenie spojené s gratuláciou jubilantom.
Všetky galérie