01.06.2018 Atletické preteky detí základných škôl

Mesto Nemšová pri príležitosti MDD pripravilo atletické súťaže pre žiakov základných škôl. Súťažilo sa v nasledovných kategóriách: beh, hod kriketkou, vrh guľou a skok do diaľky. Najlepší atléti boli odmenení medailou a pamätným diplomom
Všetky galérie