Zomrela herečka Eva Kristinova

Legendárna slovenská herečka a recitátorka Eva Kristinová zomrela v nedeľu dňa 14. júna v Bratislave vo veku 91 rokov. Eva Kristinová sa narodila 5. augusta 1928 v Trenčíne. Počas svojho života získala mnohé ocenenia: Rad SNP II. triedy, bola nositeľkou Čs. medaily Za chrabrosť, Čs. medaily Za zásluhy I. stupňa, bola nositeľkou Ceny mesta Bratislavy, od r. 1968 bola Zaslúžilou umelkyňou, získala Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja slovenského národného umenia a kultúry.

Mesto Nemšová jej v roku 1998 udelilo Cenu mesta a v roku 2019 jej Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej udelilo čestné občianstvo mesta Nemšová ako najvyššie osobné vyznamenanie.

Na scéne Slovenského národného divadla, v rozhlase i v televízii vytvorila herecké kreácie, ktoré sa stali súčasťou zlatého fondu slovenského hereckého umenia. Na divadelných doskách stvárnila približne 80, väčšinou dramatických postáv. Na národnej divadelnej scéne pôsobila takmer 40 rokov.

Jej celoživotný umelecký odkaz, láskyplný a úprimný vzťah k Nemšovej a šírenie jeho dobrého mena po celom Slovensku sa navždy zapíše do histórie mesta Nemšová.

Česť jej pamiatke!

Všetky aktuality