VÝZVA Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť  Západoslovenská distribučná,  a.s.,  vyzýva vlastníkov, nájomcov a  správcov nehnuteľností  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť  prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy , a ktoré sa nachádzajú  na ich nehnuteľnostiach najneskôr  do  31.1.2024. 

Všetky aktuality