Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022.

Všetky aktuality