Výzva pre podnikateľov - MAS Vršatec

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje výzvu pre podnikateľov. Bližšie informácie nájdete na https://www.masvrsatec.sk/vyzvy/vyzva-irop-clld-p782-511-003-pre-podnikatelov/.
Všetky aktuality