Výzva - malý zdroj znečistenia ovzdušia

Mesto Nemšová vyzýva všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečistenia ovzdušia (MZZO) na území mesta Nemšová a mestských častí Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada, aby do 15. februára 2021 na Mestský úrad Nemšová oznámili údaje a spotrebu za každý MZZO.
Všetky aktuality