Výberové konanie - obsadenie voľného pracovného miesta

Mesto Nemšová zastúpené primátorom mesta JUDr. Milošom Mojtom vyhlasuje výberové konanie – Obsadenie pracovného miesta "REFERENT ODDELENIA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, STAVEBNÉHO PORIADKU, DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, STAVEBNÉHO ÚRADU MESTA NEMŠOVÁ"

Všetky aktuality