Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Všetky podrobné informácie dostupné na:

http://www.minv.sk/?volby-oso2018 

Všetky aktuality