Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Elektronické adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

spravne@nemsova.sk alebo sekretariatprimatora@nemsova.sk

 

Určenie volebných okrskov

V meste Nemšová pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 04. novembra 2017, určil primátor mesta, že bude vytvorených  6 volebných okrskov nasledovne:

 

-  časť Nemšová            – 3 volebné okrsky

 

-  časť Ľuborča             – 1 volebný okrsok

 

-  časť Kľúčové             – 1 volebný okrsok

 

-  časť Trenč. Závada   – 1 volebný okrsok

 

Sídlo volebného okrsku:

 

Okrsok č. 1 – zasadačka  v Kultúrnom centre, ul.  SNP 1, Nemšová, na poschodí

 

Okrsok č. 2 -  salónik v Kultúrnom centre, ul.  SNP 1, Nemšová,  na prízemí

 

Okrsok č. 3 – zasadačka  v Kultúrnom centre, ul.  SNP 1,Nemšová,  na prízemí

 

Okrsok č. 4 – Kultúrne stredisko Ľuborča, ul. Ľuborčianska 9, Nemšová

 

Okrsok č. 5 – Hasičská zbrojnica Kľúčové, ul.  Trenčianska 41, Nemšová

 

Okrsok č. 6 – Kultúrny dom Trenčianska Závada, ul. Kúty 21, Nemšová

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Mesto Nemšová v súlade s § 141 ods. 3 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje zoznam kandidátov pre voľby na predsedov Trenčianskeho samosprávneho kraja a pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 5/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová

Všetky aktuality