Voľby do NRSR

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: evidencia@nemsova.sk spravne@nemsova.sk Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: http://www.minv.sk/?volby-nrsr
Všetky aktuality