Voľby do Európskeho parlamentu

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme na Mestský úrad v Nemšovej - podateľňa na poschodí alebo elektronicky na adresy: sekretariatprimatora@nemsova.sk  alebo spravne@nemsova.sk.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, najneskôr do 1. apríla 2019.

 

Predseda NRSR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na sobotu 25. mája 2019.

Informácia pre voliča

http://www.minv.sk/?ep-info1 

Všetky aktuality