VETERINÁRNE OPATRENIA pre mesto Nemšová

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín (ďalej „RVPS Trenčín“) podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
N A R I A Ď U J E
veterinárne opatrenia pre mesto Nemšová

Všetky aktuality