Usmernenie krízového štábu mesta Nemšová

Krízový štáb prijal nasledovné opatrenia:

 • mesto Nemšová od pondelka 16. marca 2020 upravuje chod Mestského úradu v Nemšovej. Vstup do mestského úradu ako aj úradné hodiny budú pre verejnosť obmedzené, nevyhnutné bude využiť dezinfekčné a ochranné prostriedky. Mesto Nemšová opakovane vyzýva verejnosť, aby využívala v prvom rade elektronickú a telefonickú formu kontaktu so zamestnancami úradu,
 •  vedenie mesta apeluje na občanov, aby dodržiavali sprísnené hygienické opatrenia, zachovávali pokoj, správali sa zodpovedne voči sebe i svojmu okoliu a obmedzili svoj pohyb po verejných priestranstvách,
 • mesto Nemšová od pondelka 16. marca 2020 zatvára pre verejnosť Mestskú knižnicu vrátane jej pobočiek minimálne do nedele 29. marca 2020 vrátane,
 • mesto Nemšová s okamžitou platnosťou zatvára pre verejnosť technickú pamiatku „Králikov Mlyn“ minimálne do nedele 29. marca 2020 vrátane,
 • mesto Nemšová s okamžitou platnosťou zatvára pre verejnosť všetky mestké športoviská (NTS, TJ - Luborča, TJ – Klučové, športová hala, fitnes a ostatné verejné športoviská v správe mesta...).

Krízový štáb upozorňuje obyvateľov na striktné dodržiavanie a rešpektovanie opatrenia ÚSTREDNÉHO KRÍZOVĚHO ŠTÁBU SR DŇA 12.3.2020:

 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
 • povinná 14 dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
 • od pondelka 16.3.2020 zatvorenie škôl a školských zariadení min. na 14 dní,
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi 

s výnimkou Poľska – tu bude situácia priebežne monitorovaná,

 • obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy – medzinárodnej aj vnútroštátnej,
 • zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,
 • zatvorenie kultúrnych zariadení,
 • v obchodných centrách cez víkend možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky,
 • obmedzenie otváracích hodín na úradoch.

Krízový štáb mesta ako aj vedenie mesta Nemšová  prijatými opatreniami reaguje na pokyny Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a zároveň zavádza vlastné preventívne opatrenia v prospech bezpečnosti obyvateľov mesta Nemšová.

Doteraz prijaté opatrenia mesta Nemšová:

 • zrušiť všetky akcie a podujatia s vyššou koncentráciou ľudí, ktoré organizuje mesto Nemšová alebo organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • zabezpečiť dezinfekciu kontaktných pracovísk MsÚ Nemšová účinným dezinfekčným prostriedkom,
 • uzatvoriť pre návštevy Centrum sociálnych služieb,
 • zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR organizované školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová,
 • v školách a škôlkach zrušiť všetky podujatia s vyššou koncentráciou detí a ľudí,
 • športovým klubom a športovým zväzom organizujúcim športové podujatia na území mesta Nemšová, rešpektovať zákaz Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky od 10. marca organizovať kultúrne a verejné podujatia na celom území štátu, zákaz platí 14 dní,
 • organizátorom všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Nemšová rešpektovať zákaz Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky od 10. marca organizovať kultúrne a verejné podujatia na celom území štátu. Zákaz platí 14 dní.

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky aktuality