Trenčiansky samosprávny kraj poskytol mestu Nemšová dotáciu vo výške 500 €

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada výdavkov spojených s uskutočnením akcie 45. Výročia FS Liborčan, ktorá sa konala dňa 4.10.2015. Dotácia sa poskytla na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s nákupom časti krojov. Dotácia bola poskytnutá vo výške 500 €. Mesto Nemšová prispelo na organizovanie akcie sumou vo výške 913 €. 

 

Všetky aktuality