Súťaž Do práce na bicykli

Mesto Nemšová prijalo výzvu národného cyklokoordinátora z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a zaregistrovalo sa do súťaže „Do práce na bicykli 2015“.

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie so sídlom v zaregistrovanom meste. Tím je skupina 2-4 zamestnancov z jednej firmy alebo inštitúcie, ktorý sa do súťaže zaregistruje a tak potvrdí, že bude v období od 1. do 31. mája 2015 dochádzať do práce na bicykli a bude si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu

Vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie na národnej úrovni, napríklad kategória „spoločnosť, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov“ a tri kategórie na lokálnej úrovni.

Cieľom súťaže je: podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby použili na dochádzanie do práce bicykel, motivovať zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.“

Štatút súťaže a viac informácii o projekte „Nechajme auto doma – národná kampaň pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách“ nájdete na národnom webovom portáli www.dopracenabicykli.eu .

Všetky aktuality