Skalský pôstny pochod

Kedy: Sobota, 28. 3. 2015
Miesto: Pútnické miesto Skalka, Krížová cesta, pochod po náučnom chodníku na Veľkú Skalku,
Cieľ na Veľkej Skalke • Pôstna polievka (symbolickým príspevkom môžete prispieť na chudobných)
Všetky aktuality