Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1.januára 2021.
Všetky aktuality