RVS VV, s.r.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa výrobno - technické

RVS VV, s.r.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa výrobno - technického úseku. Žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte do 20. júna 2016. Termín nástupu do funkcie je 01.07.2016.
Všetky aktuality