Ružencová záhrada

naše rodinné úsilie zveľadiť pozemok v centre Kľúčového sa naplnilo a vytvorili sme dielko „RUŽENCOVÁ ZÁHRADA“ s využitím tak pre oddych občanov, ako i pre duchovné pozastavenie, či už v čase radosti, ale iste Panna Mária Kráľovná sveta vie účinne pomôcť i v žiali a zármutku.

Dňa 20. Júla 2015 dôstojný pán dekan Anton Košík po sv. omši, ktorá bude o 17,00 hod. v Kľúčovom túto „RUŽENCOVÚ ZÁHRADU“ požehná a tak bude toto naše dielko uvedené do života.

Preto si Vás dovoľujeme pozvať na túto malú slávnosť v Kľúčovom, ktorou zároveň odštartujeme slávenie tradičných Kľúčovských hodov.

Všetky aktuality