Roznášanie balíčkov seniorom v meste Nemšová

Primátor mesta Miloš Mojto v spolupráci so skautmi zo 117. zboru sv. Františka z Assisi, Nemšová - Horné Srnie pripravili pre seniorov nad 70 rokov vitamínové balíčky pre uľahčenie a zvládnutie aktuálnej pandemickej situácie. Balíčky obsahovali 2 kusy respirátora FFP2, vitamín D, vitamín C a citróny
Všetky aktuality