Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín nás v súvislosti s nepriaznivou situáciou s africkým morom ošípaných na území SR požiadala o súčinnosť pri informovaní občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných. Všetky chovy ošípaných, aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť registrované. Chovateľ je povinný zaregistrovať farmu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina, Rosinská cesta 12, Žilina.

Všetky aktuality