PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2023/2024

Základná umelecká škola Nemšová Vás pozýva na PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre školský rok 2023/2024

  • Hudobný odbor
  • Tanečný odbor
  • Výtvarný odbor
  • Literárno – dramatický odbor,

ktoré sa uskutočnia 23. a 25. mája od 14.00 do 17.00 v priestoroch budovy ZUŠ Nemšová, ul. Ľuborčianska 2

viac informácií: www.zusnemsova.sk

Všetky aktuality