Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanej odstávke  distribúcie elektriny dňa  21.09.6.2023 na uliciach  Kukučínova a Závadská od 7.30 do 15.00 hod.

Všetky aktuality