Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanej odstávke  distribúcie elektriny dňa  14.11.2023 v lokalite Nová Nemšová  od 8.00 do 17.00 hod.

Všetky aktuality