Prerušenie distribúcie elektriny dňa 2.05.2023 - oboznámenie verejnosti

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o prerušení distribúcie elektriny dňa  2.05.2023 na uliciach Bernoláková, Hornov, Jesenského, Kamenec, Mlynská, Odbojárov, SNP, Šidlíkové a Štúrova v Nemšovej.

Všetky aktuality