Predaj lístkov na vlak

Spoločnosť Fehers s.r.o., Obchod s ovocím, zeleninou a potravinami, Janka Palu 31, 914 41 Nemšová  začína od 17. 03. 2021  so zmluvným predajom cestovných dokladov na vypravenie cestujúcich vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej doprave v rozsahu dohodnutom v zmysle Mandátnej zmluvy 4600005318/PT/2020 uzavretej so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s.. Predaj cestovných dokladov sa bude uskutočňovať v čase otváracích hodín obchodu, denne od 6:00 – 23:00 hod. Bližšie informácie Vám poskytnú priamo v predajni alebo na telefónnych číslach 0948 685 286, 0948 678 908.

 

Všetky aktuality