POZVÁNKA - "OSLAVY 780. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY" 2. októbra 2022

Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na OSLAVY 780. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY, ktoré sa uskutočnia 2. októbra 2022 t.j. v nedeľu a to nasledovne:
10.15 – SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA v KOSTOLE SV. MICHALA  ARCHANJELA
14.00 – HODOVÝ KONCERT V KOSTOLE V NEMŠOVEJ - HUGO PULIŠ, ROMAN PAPIERNIK – HRA NA AKORDEÓNE
15.00 – SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE OSOBNOSTÍ MESTA ZA PRÍNOS A ZÁSLUHY V RÔZNYCH OBLASTIACH ŤIVOTA – KC NEMŠOVÁ / veľká sála /

Všetky aktuality