Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva 16.11.2022

V súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta ustanovujúce  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra  2022 t. j. v stredu o 19.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

Všetky aktuality