Pozvánka na ustanovujúce mestské zastupiteľstvo dňa 10.12.2018

V súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Nemšová na deň 10. decembra 2018 t. j. v pondelok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra , ul. SNP č. 1, Nemšová, na prízemí.
Všetky aktuality