Pozvánka na prijímacie skúšky

ZUŠ Nemšová Vás pozýva na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 8 - 9. septembra 2020.
Všetky aktuality