Pozvánka na neplánované MsZ dňa 2.8.2017

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 02. augusta 2017 t. j. v stredu o 16.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na poschodí.
Všetky aktuality