Pozvánka na neplánované MsZ

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva neplánované, 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 05. apríla 2018 t. j. vo štvrtok o 07.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na poschodí.
Všetky aktuality