Pozvánka na MsZ dňa 9.5.2019

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zástupca primátora zvoláva 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 09. mája 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. J. Palu 2/3, na poschodí.
Všetky aktuality