Pozvánka na MsZ dňa 11.4. 2017

Na základe § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva 26. neplánované MsZ na deň 11. apríla 2017 t. j. v utorok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra, ul. SNP 1, na poschodí.
Všetky aktuality