Pozvánka na MsZ

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 19. zasadnutie MsZ v Nemšovej na deň 25. júna 2020, to je vo štvrtok o 17:00 hod. do veľkej sály KC Nemšová.
Všetky aktuality