Pozvánka na mestské zastupiteľstvo dňa 28.06.2023

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2023 t. j. v stredu   o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

Všetky aktuality