Pozvánka na mestské zastupiteľstvo dňa 16.11.2022

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra  2022 t. j. v stredu o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

Všetky aktuality