Pozvánka na mestské zastupiteľstvo dňa 15.12.2022

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta  2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra  2022 t. j. vo štvrtok  o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

Všetky aktuality