Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 19. decembra 2019 t. j. vo štvrtok o 16.30 hod. do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
Všetky aktuality