Pozvánka na 6. zasadnutie MsZ dňa 4.4.2019

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zástupca primátora zvoláva neplánované 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 04. apríla 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine v zasadačke Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na poschodí.
Všetky aktuality