Pozvánka na 33. zasadnutie MsZ

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 28. februára 2018 t. j. v stredu o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.
Všetky aktuality