Pozvánka na 3. zasadnutie MsZ dňa 27.12.2018

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 27. decembra 2018 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
Všetky aktuality