Pozvánka na 24. zasadnutie MsZ dňa 16.12.2020

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, primátor mesta zvoláva 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa: 16.decembra 2020 t.j. v stredu o 16.30 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

Všetky aktuality