Pozvánka na 10. zasadnutie MsZ dňa 27.6.2019

V súlade s § 12, odst. 1 a § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zástupca primátora zvoláva 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 27. júna 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
Všetky aktuality