Porucha verejného osvetlenia v meste Nemšová

Vážení občania,
ako ste si určite všimli v poslednom období dochádza v našom meste k častým výpadkom elektrického prúdu na verejnom osvetlení. Dovoľte nám ubezpečiť Vás, že v spolupráci s odborníkmi na verejné osvetlenie intenzívne pracujeme na odstránení predmetnej závady. Zároveň si uvedomujeme nepriaznivý dopad na Vás občanov, ako aj zníženie komfortu Vášho bývania a preto vynaložíme maximálne úsilie, aby sme poruchu identifikovali a v čo možno najkratšom čase odstránili. Za porozumenie Vám ďakujeme. 

Všetky aktuality